Η ζωή των ωκεανών

Σε ποιο είδος αναπαραγωγής εντάσσονται οι πολύποδες των μεδουσών; Ποιος οργανισμός του πλαγκτού εμφανίζει μονογονική αναπαραγωγή όταν οι περιβαλλοντικές συνθήκες είναι ευνοϊκές; Ποιοι οργανισμοί του πλαγκτού είναι ερμαφρόδιτοι; Μπορούν να […]

Read Article →

Η ζωή στα αβυσσαία βάθη

Τι είδους προσαρμογές εμφανίζουν οι οργανισμοί που ζουν στην άβυσσο; Πως συντηρούνται οι τροφικές αλυσιδές σε αυτά τα βάθη όπου δε φτάνει το φως του ήλιου;

Read Article →