Εκπαιδευτικό υλικό σεμιναρίων Γαλατά και Νίκαιας

  Μπορείτε να βρείτε τα φύλλα εργασίας από τα σεμινάρια σχετικά με την εκπαίδευση σε «Νέα Εργαλεία για τη Βιώσιμη Διαχείριση του Περιβάλλοντος» παρακάτω: i-Tree_Canopy_SchoolLesson-Galatas1 i-Tree_Canopy_SchoolLesson-Galatas2 i-Tree_Canopy_SchoolLesson-Nikaia1 i-Tree_Canopy_SchoolLesson-Nikaia2 SimRiver GR

Read Article →

Teacher Training Course: «Advances in urban environmental management»

What an amazing time! The Environmental Education Office of the Directorate for Secondary Education of Piraeus had the pleasure of organizing two teacher training seminars last week in collaboration with […]

Read Article →