Υλικό από το σεμινάριο «Ηλεκτρονικές συσκευές – φυσικοί πόροι και απόβλητα»

Photo Credit: Andrew McConnell / Panos   Αγαπητοί συνάδελφοι, παρακάτω θα βρείτε την παρουσίαση του σεμιναρίου καθώς και το έντυπο υλικό που χρησιμοποιήθηκε: Παρουσίαση: https://sway.com/CYxQwyH5AwGj9Kv2 Εκπαιδευτικό υλικό 1: material 1 Εκπαιδευτικό υλικό […]

Read Article →