Σύνδρομο Down

Μερικά πολύ ενδιαφέροντα video για το σύνδρομο Down το οποίο οφείλεται στην ύπαρξη ενός επιπλέον χρωμοσώματος στο εικοστό πρώτο ζεύγος ομόλογων χρωμοσωμάτων (τρισωμία 21). Παγκόσμια ημέρα για τα άτομα που […]

Read Article →

Η ζωή στα αβυσσαία βάθη

Τι είδους προσαρμογές εμφανίζουν οι οργανισμοί που ζουν στην άβυσσο; Πως συντηρούνται οι τροφικές αλυσιδές σε αυτά τα βάθη όπου δε φτάνει το φως του ήλιου;

Read Article →